031-32278452 Info@PayeshSystem.com

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران با شیرپوینت. سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش  سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران با شیرپوینت سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران با شیرپوینت سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش.

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

Logo Payesh final medium - سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش
PMIS Small - سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران با شیرپوینت  این صفحه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران با شیرپوینت می باشد.سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران با شیرپوینت. سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش.

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش، سیستمی است، مبتنی بر وب(اینترنت یا اینترانت) که کاملا منطبق بر فرایندهای کاری پیمانکاران طراحی شده است.
این سامانه با هدف تسهیل جریان های ارتباطی بین ارکان سازمان، نظارت و پیگیری بر وظایف محوله به افراد، مدیریت منابع انسانی و تدارکات، مدیریت کلان هزینه های سازمان و پروژه ها و مدیریت اسناد و مدارک ایجاد شده است.

به عبارت دیگر این سامانه، سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران می باشد که بر بستر شیرپوینت (SharePoint) طراحی شده است.

جهت طراحی سامانه جامع مدیریت پیمانکاران از زیر ساخت شرکت مایکروسافت بهره گرفته شده است. این زیر ساخت که با نام تجاری شیرپوینت (SharePoint) ارائه شده است، یکی از موفق ترین محصولات سازمانی شرکت مایکروسافت می باشد.امروزه حجم وسیعی از اطلاعات و داده های موجود در سازمان در مجموعه فایلهای Office ثبت و نگهداری می شود و یکپارچگی بی نقص بین این مجموعه و شیرپوینت(SharePoint) مزایا و سهولت استفاده از شیرپوینت(SharePoint) را چندین برابر می نماید.

 شرکت مایکروسافت با توجه به گستردگی استفاده از محصولاتش در دنیا و به دنبال رفع مشکلات مطرح شده در توسعه کسب و کار، زیر ساخت شیرپوینت(SharePoint) را ارائه داده است.

 

این سیستم شامل بخش های زیر می باشد:

مدیریت عملکرد و هزینه منابع انسانی

مدیریت اسناد و مدارک

مدیریت تدارکات

امور اداری

گزارشات مدیریتی

مکاتبات اداری

  مزایای استفاده از سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش:

 • افزایش هدفمندی فعالیت های پرسنل
 • افزایش بهره وری و کنترل بر عملکرد پرسنل
 • افزایش سرعت دسترسی به سوابق و مدارک پرسنل
 • کاهش فعالیت های متفرقه پرسنل
 • کاهش هزینه های دفتر مرکزی
 • کاهش دوباره کاری پرسنل
 • افزایش سرعت دسترسی به مدارک و اسناد به دلیل قابلیت دسته بندی، فیلترینگ، جستجو محتوی و دسترسی از طریق اینترنت
 • افزایش امنیت مدارک و اسناد
 • کاهش زمان گردش مدارک و اسناد در سازمان
 • کاهش دوباره کاری در پروژه ها
 • افزایش سرعت دسترسی به نامه ها به دلیل دسته بندی و قابلیت فیلترینگ، جستجو محتوی و دسترسی از طریق اینترنت
 • افزایش امنیت نامه ها
 • کاهش زمان گردش و ارجاع نامه ها به صورت درون و برون سازمانی
 • کاهش هزینه چاپ و نگهداری نامه ها
 • افزایش سرعت در فرایند درخواست خرید
 • پیگیری تمامی مراحل خرید تا تایید نهایی
 • افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات مربوط به تدارکات
 • کاهش زمان و هزینه خرید و تدارکات
 • کاهش دوباره کاری در خرید پروژه ها
 • گزارشات مالی مدیریتی پروژه ها
 • افزایش سوددهی پروژه ها
 • کنترل و کاهش هزینه ها
 • کاهش استرس و درگیری مدیران ارشد در حوزه مالی

شرکت پایش سیستم سپاهان برای تنوع بخشی به ارائه خدمات خود به دو صورت سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش را ارائه می کند:

1- بسته آماده سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

2- بسته سفارشی ساز سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

بسته آماده سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

در بسته آماده سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش مطابق با نیازهای شناسایی شده پیمانکاران در پروژه های متعدد پیاده سازی این سامانه، بخش های مختلفی مانند مدیریت عملکرد پرسنل، مدیریت اسناد و مدارک کارگاهی، بایگانی مدارک مهندسی، مدیریت تدارکات، مدیریت مناقصات، مکاتبات و امور اداری و گزارشات مدیریتی در نظر گرفته شده است و شرکت های پیمانکار در سریع ترین زمان و با صرف کمترین هزینه به تمامی موارد مذکور دسترسی خواهند داشت و از مزایای بیشمار این سامانه بهره می برند.

در زیر ویژگی ها و هزینه بسته آماده سامانه جامع مدیریت پیمانکاران معرفی می گردد.

بسته سفارشی ساز سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

در بسته سفارشی ساز سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش، تمامی بخش های ذکر شده کاملا مطابق با نیاز شما طراحی و پیاده سازی می گردد و فرایندها، فرم ها و گزارشات کاملا مطابق با نیاز سازمان شما بازطراحی و پیاده سازی می گردد.
واضح است که طراحی و پیاده سازی این سیستم احتیاج به زمان و هزینه ای بیشتر از بسته آماده سامانه جامع مدیریت پیمانکاران دارد.

در ادامه طرح های مختلف این بسته معرفی شده اند.

طرح نقره ای

امکانات سازمانی حرفه ای
میلیون تومانشروع قیمت از 40
 • مدیریت عملکرد و هزینه منابع انسانی

 • مدیریت مستندات کارگاهی و پروژه ها

 • مکاتبات اداری با گردش کارها

 •  مدیریت خرید پروژه ها

 • بایگانی مدارک حقوقی، ضمانت نامه و بیمه نامه ها

 • امور اداری شامل بانک اطلاعاتی پرسنل، درخواست  سیستمی مرخصی، ماموریت، استخدام و تقویم جلسات

 •  گزارشات مدیریتی از منابع انسانی و خرید پروژه ها

طرح برنزی

امکانات استاندارد
میلیون تومانشروع قیمت از 30
 • مدیریت عملکرد و هزینه منابع انسانی

 • مدیریت مستندات کارگاهی و پروژه ها

 • بایگانی مکاتبات اداری

 •  بایگانی مدارک حقوقی، ضمانت نامه و بیمه نامه ها

 • امور اداری شامل بانک اطلاعاتی پرسنل، درخواست  سیستمی مرخصی، ماموریت، استخدام و تقویم جلسات

 • گزارشات مدیریتی از منابع انسانی

بازگشت سرمایه در سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران / مشاوران پایش