تفاوت BPM و BPMN و BPMS چیست ؟

BPM؛ مدیریت فرآیند کسب و کار

BPM مخفف عبارت Business Process Management است که به معنی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار است. درواقع یک رویکرد ساختاریافته با هدف بهبود کیفیت محصول و خدمات است. به طور کلی BPM به دنبال بهینه‌سازی شیوه ارائه محصولات و خدمات توسط سازمان‌ها، کار کردن پرسنل و کیفیت انجام کارهاست. این بهینه‌سازی به صورت مداوم انجام می‌شود تا به نتیجه‌ مطلوب برسد.

استفاده از مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار می‌توان فرآیندهای سازمان را با اهداف و استراتژی سازمان همسو نگه داشت و به دنبال آن رضایت مشتری را به دست آورد. مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار به هماهنگی بین واحدهای مختلف می‌پردازد و برای تحقق اهداف سازمان تلاش می‌کند. اثربخشی فرآیندها را کنترل و در هر مرحله‌ای نقصی وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کند.

BPM یک چرخه تکرار پذیر و شامل مراحل طراحی، مدل‌سازی، اجرا، کنترل و بهینه سازی است. این چرخه آن قدر تکرار می‌شود تا نواقص فرآیندهای کسب و کار برطرف و بهترین فرآیند در سازمان جاری شود. بهبود مستمر باعث ایجاد نوآوری در مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار می‌شود و تکرارهای زیاد، بهبود راهکار و توسعه‌ پله به پله را به دنبال دارد.

چرخه BPM

BPMN؛ استانداردهایی برای مدلسازی

BPMN مخفف عبارت  Business Process Model & Notation است و به معنی مجموعه‌ای از علائم و استانداردها برای مدل‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار است که با استفاده از این زبان نمادین می‌توان فرآیندهای کسب‌وکار را مدل‌سازی کرد. BPMN استانداردی برای مدل‌سازی و نمایش فرآیندهای کسب‌وکار است و ابزار اصلی در مدیرید فرآیندهای کسب‌وکار محسوب می‌شود.

در سازمان‌هایی که از ارزش بالای فرآیند در کسب‌وکار آگاه هستند، مدل‌سازی فرآیند نقش اساسی و محوری دارد و برای توسعه‌ی کسب‌وکار خود در مرحله ابتدایی از  BPMN استفاده می‌کنند.

BPMN

BPMS ابزاری برای اجرای فرآیند

BPMS  مخفف عبارت   Business Process Management System‌ است. نرم‌افزاری که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا با طراحی، مدل‌سازی، خودکارسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای جاری، سازمان به اهداف خویش دست یابد. در واقع نرم‌افزار  BPMS به سازمان‌ها کمک می‌کند تا چرخه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار (BPM) را اجرا کنند.

با استفاده از یک نرم‌افزار  BPMS مطلوب می‌توان برای مکانیزاسیون و بهبود هر کدام از گروه‌های فرآیند گام برداشت. این نرم‌افزار با در اختیار قرار دادن امکانات لازم به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را یکپارچه کنند و توسعه دهند.

از مزایای استفاده از نرم‌افزار BPMS می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امکان مستندسازی فرآیندهای کسب و کار
  • مکانیزاسیون و خودکارسازی فرآیندها
  • امکان ارزیابی عملکرد فرآیندها
  • امکان اصلاح و بهبود فرآیندها
  • ایجاد یکپارچگی فرآیندها

منبع

BPMS