031-32278452 Info@PayeshSystem.com

پروژه های مهم انجام شده

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها، سیستمی است تحت وب که با هدف نظارت و بررسی عملکرد نیروگاه های زیر مجموعه، فرایندهای داخلی سازمان، بازگشت سرمایه به شرکت و کمک به بهبود استراتژی قیمت دهی طراحی شده است.

گزارشات تحلیلی و مدیریتی متنوع سیستم جامع نظارت، ابزاری کارا در راستای تصمیم گیری های مدیریتی در سازمان ها می باشد. این گزارشات با استفاده از اطلاعات خروجی سامانه بازار برق ایران، اطلاعات روزانه و ماهانه تولید، آمادگی و تعمیرات نیروگاه ها، طراحی شده است. سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها بر بستر نرم افزار Microsoft SharePoint پیاده سازی شده است.

با توجه به بستر موجود، قابلیت بازطراحی سیستم مطابق با فرایندها و نیازهای اختصاصی هر سازمان وجود دارد. در طراحی این سیستم از ابزارهایی همچون SSRS و SSIS و Nintex و… استفاده شده است. امنیت اطلاعات از مهمترین شاخصه های این سیستم می باشد

سامانه مدیریت وظایف و مدیریت پرداخت پایش

سامانه مدیریت وظایف، در راستای بهبود راندمان پرسنل صنعت تجهیزات پزشکی صاایران طراحی شده است. قابلیت تعریف و ردیابی به صورت شماتیک و کنترل کلیه وظایف پرسنل از لحاظ زمان اجرا ونحوه اجرای کارها از مهمترین قابلیت های سامانه مدیریت وظایف می باشد.

همچنین کلیه فرایندهای مورد نیاز جهت ثبت و تایید پرداخت های صنعت نیز مطابق با فرایندهای داخلی از طریق سامانه مدیریت پرداخت انجام می گردد.

امکان سنجی اقتصادی جهت پروژه طراحی شبیه ساز پرواز  با استفاده از نرم افزار COMFAR

برای اخذ وام از بانک ها و یا بررسی توجیه پذیر بودن پروژه ها توسط سرمایه گذار نیاز به بررسی امکان سنجی اقتصادی می باشد و معتبر ترین چهارچوب و استاندارد توسط سازمان UNIDO و به عنوان COMFAR مطرح می باشد. در این پروژه نیز از این استاندارد استفاده شد و علاوه بر بررسی توجیه پذیر بودن پروژه اخذ وام دلاری نیز از بانک ممکن گشت.

برنامه ریزی و کنترل پروژه سیستم تصفیه خانه فاضلاب و سیستم تصفیه تکمیلی نیروگاه اصفهان

با توجه به نیاز نیروگاه اصفهان به آب و مشکلات کمبود آب موجود و همچنین وجود فاضلاب قابل تصفیه، طراحي تصـفيه خانـه فاضـلاب و سيسـتم تصـفيه تكميلـي جهـت استحصال پساب در راستاي توليد آب بـا اسـتاندارد مـورد نيـاز نيروگـاه اصـفهان مطـابق بـا مشخصـات درخواستي به روش EPC با امكانات حذف نوترينت ها و تصفيه تكميلي جهت حذف مواد جامد معلق و كلوئيدهاي به ظرفيت 150 ليتر بر ثانيه ضروری مي باشد.

در این پروژه شرکت پایش سیستم سپاهان علاوه بر برنامه ریزی و کنترل پروژه که با جزئیات و دقت بالا و نیز تخصیص منابع به انجام رسانید، سامانه جامع مدیریت پیمانکاران را در پروژه فعال نمود تا کلیه مکاتبات و فرایندهای ارتباطی بین ارکان پروژه (کارفرما، مشاور و پیمانکار) در بستر این سامانه انجام پذیرد.

سامانه جامع مدیریت مشاوران پایش

سامانه جامع مدیریت مشاوران پایش، سیستمی است، مبتنی بر وب(اینترنت یا اینترانت) که کاملا منطبق بر فرایندهای کاری مشاوران طراحی شده است.
این سامانه با هدف تسهیل جریان های ارتباطی بین ارکان سازمان، نظارت و پیگیری بر وظایف محوله به افراد، مدیریت منابع انسانی و مناقصات، مدیریت کلان هزینه های سازمان و پروژه ها و مدیریت اسناد و مدارک ایجاد شده است.

به عبارت دیگر این سامانه، سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای مشاوران می باشد که بر بستر با شیرپوینت (SharePoint) طراحی شده است.

شرکت مهندسین مشاور پارس آرین آب با رتبه یک مشاوره با سابقه حدود 20 ساله در صنعت سامانه جامع مدیریت مشاوران پایش را به طور کامل سفارشی سازی و پیاده سازی نموده است.

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش، سیستمی است، مبتنی بر وب(اینترنت یا اینترانت) که کاملا منطبق بر فرایندهای کاری پیمانکاران طراحی شده است.
این سامانه با هدف تسهیل جریان های ارتباطی بین ارکان سازمان، نظارت و پیگیری بر وظایف محوله به افراد، مدیریت منابع انسانی و تدارکات، مدیریت کلان هزینه های سازمان و پروژه ها و مدیریت اسناد و مدارک ایجاد شده است.

به عبارت دیگر این سامانه، سیستم اطلاعات مدیریت پروژه و فرایندهای پیمانکاران می باشد که بر بستر شیرپوینت (SharePoint) طراحی شده است.

شرکت مهندسی پیشتازان بردین با رتبه 2 پیمانکاری با پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش، امکان دسترسی پروژه های شرکت در سراسر ایران به سامانه پروژه های پیمانکاری را فراهم نموده است. با بارگزاری آنلاین اطلاعات، گزارشات مدیریتی و هشدارهای مورد نیاز جهت تصمیم گیری های مدیریتی در دسترس می باشد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه احداث دپارتمان های اختلاط و بارگیر خانه تمام اتوماتیک خط 3

این پروژه جزو پروژه های توسعه ای شرکت سیمان سپاهان بود و هدف از آن تولید سیمان سرباره ای و نیز احداث بارگیرخانه تمام اتوماتیک بود تا در بخش بارگیرخانه به نفرات انسانی کمترین وابستگی وجود داشته باشد برای این منظور واحد جدید سیستم اختلاط جهت توليد سيمان آميخته با درصدهاي مختلف افزودني سرباره و بارگیرخانه تمام اتوماتیک با ظرفيت متناسب 240 تن بر ساعت و قابل توسعه تا 360 تن بر ساعت احداث شد.

شرکت پایش سیستم سپاهان نیز به عنوان مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما این پروژه را برنامه ریزی و کنترل نمود و گزارش های مختلف زیادی را برای مدی