031-32278452 Info@PayeshSystem.com

مدیریت سازمان و فرایندها با شیرپوینت، مشاوره مدیریت پروژه

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

مدیریت منابع انسانی

امور اداری

بایگانی مدارک مهندسی

مدیریت اسناد و مدارک

مکاتبات اداری

مدیریت تدارکات

گزارشات مدیریتی

سامانه جامع مدیریت مشاوران پایش

مدیریت مدارک مهندسی

مدیریت منابع انسانی

امور اداری

مدیریت اسناد و مدارک

مکاتبات اداری

مدیریت مناقصات

گزارشات مدیریتی

header sharepoint - برگه صفحه نخست

سایر محصولات با Microsoft SharePoint

سیستم مدیریت مدارک مهندسی (DCC)

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها

سیستم مدیریت جامع پروژه ها (EPM)

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

سیستم اتوماسیون اداری

سیستم مدیریت دانش

موتور گردش کار ایزی (WorkFlow Engine EZi)

توسعه ی سریع و انعطاف پذیری

هم زمانی و همگام سازی توسعه و مدل سازی

توسعه پذیری

یکپارچگی با سایر سیستم ها مانند SharePoint

مشاوره در مدیریت پروژه ها

امکان سنجی مالی و اقتصادی با ابزار کامفار (Comfar)

برنامه ریزی و کنترل پروژه ها با Primavera  و MSP

چرا شیرپوینت انتخاب اول است؟

%

80 درصد از 500 شرکت برتر دنیا از SharePoint استفاده می کنند

%

کاهش هزینه های شرکت با استفاده از فن آوری SharePoint

%

83 درصد از شرکت های برتر دنیا از SharePoint برای مدیریت اسناد استفاده می کنند

%

بنا بر آمار AIIM از هر دو شرکت یک شرکت از SharePoint استفاده می کند

منبع: Caldiatech و Sharegate

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfar برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfarبرنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfar برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfarبرنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfar برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfar

بازگشت سرمایه در سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران / مشاوران پایش

مدیریت سازمان و فرایندها با شیرپوینت، مشاوره مدیریت پروژه  برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfarبرنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfarبرنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera، امکان سنجی مالی و اقتصادی با Comfar

support 1 - برگه صفحه نخست

پشتیبانی 24 ساعته و در 7 روز هفته نشانگر تعهد ما به شماست

پیاده سازی سیستم، ابتدای تعهد ماست

پشتیبانی کامل سامانه جامع پیمانکاران و پاسخگویی سریع نسبت به رفع نیازهای ما بزرگترین نقطه قوت شرکت شما بود.

دکتر مظفر

مالک, سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند

پشتکار، دانش و تعامل مناسب شما با کارفرما، کمک شایانی به راه اندازی کارخانه سیمان نی ریز نمود. صمیمانه از شما تشکر می کنم.

مهندس حائری

معاونت فنی و مدیر پروژه, سیمان نی ریز

از نظر من خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه شما جامع،    بی طرفانه و دقیق بود.

مهندس نبوی

مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه, سیمان عمران آریا

توانمندی، تعهد و همکاری مناسب شما با شرکت سیمان سپاهان باعث شد بجز برنامه ریزی و کنترل پروژه، امکان سنجی اقتصادی و نظرسنجی از مشتریان سیمان سپاهان نیز به شما سپرده شود که رضایت شرکت را در بر داشت.

مهندس طالبی

قائم مقام مدیرعامل و مدیر پروژه, سیمان سپاهان

sairan 1 - برگه صفحه نخست
bargh 2 - برگه صفحه نخست
mapna 1 - برگه صفحه نخست
hesa 1 - برگه صفحه نخست
.png - برگه صفحه نخست
sepahan1 - برگه صفحه نخست
پرداخت ملت - برگه صفحه نخست
منطقه ای اصفهان - برگه صفحه نخست
آرین - برگه صفحه نخست
میادین اصفهان - برگه صفحه نخست
pishtazan - برگه صفحه نخست
sanaye - برگه صفحه نخست
نفت سپاهان - برگه صفحه نخست
Aria 1 - برگه صفحه نخست
گستر جاهد - برگه صفحه نخست
علوم پزشکی اصفهان - برگه صفحه نخست
.png - برگه صفحه نخست
.jpg - برگه صفحه نخست
تیر - برگه صفحه نخست
2 - برگه صفحه نخست
faravardeh - برگه صفحه نخست
omran 1 - برگه صفحه نخست
simkan small - برگه صفحه نخست
.jpg - برگه صفحه نخست
amen 3 - برگه صفحه نخست
5a85d36a0a93a04326100 - برگه صفحه نخست
Kian logo - برگه صفحه نخست
Tram - برگه صفحه نخست