پروژه های شاخص در پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پروژه ها EPM جامع مدیریت پروژه ها EPM پایش

پروژه های پایش سیستم سپاهان

هلدینگ ایجاد مجیط

سامانه مدیریت جامع پروژه ها EPM هلدینگ ایجاد محیط

هلدینگ ساختمانی ایجاد محیط در زمینه‌های مدیریت و تحقیقات، طراحی، اجراء در امور شهرسازی و ساختمانی و مشاركت و مشاوره در امور طراحی و ساختمان سازی و سایر موارد مرتبط فعالیت می کند. این هلدینگ دارای 5 شرکت زیر مجموعه در زمینه فعالیت های مرتبط می باشد. با توجه به تعدد و تنوع پروژه های شرکت های زیر مجموعه و نیاز به کنترل پروژه ها و ارائه داشبوردهای مدیریتی و مدیریت اطلاعات و مستندات پروژه ها، مدیریت هلدینگ تصمیم به پیاده سازی سامانه مدیریت جامع پروژه ها EPM پایش گرفت. در این سامانه بخش هایی جهت ثبت اطلاعات و مستندات پروژه ها، ثبت مدارک مهندسی و صورت جلسات شرکت ها پیاده سازی شده است.

همچنین بخشی جهت ثبت و کنترل برنامه زمان بندی پروژه های کلیه شرکت ها پیاده سازی شده است که خروجی آن داشبوردهایی مدیریتی جهت هلدینگ و داشبوردهای اختصاصی هر شرکت طراحی و پیاده سازی شده است. در این داشبوردها وضعیت پیشرفت فیزیکی کلیه پروژه ها به همراه سنجش شاخص های مالی، نمودارهای مقایسه ای پیشرفت و تصاویر پروژه ها نمایش داداه می شود.

تامین آب صفه

سامانه مدیریت جامع پروژه ها EPM تامین آب صفه(مگا پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان)

با توجه به تعدد و تنوع پروژه ها و پیمانکاران و تامین کننده ها در مگا پروژه خط انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان، مدیریت شرکت تامین آب صفه تصمیم به پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پروژه ها EPM نمود. سامانه EPM پایش سامانه ای جهت ثبت و کنترل برنامه زمان بندی پروژه ها، ارائه داشبورد های متنوع از وضعیت کلی پروژه، ارائه داشبوردهای متنوع از وضعیت پیمانکاران تامین و اجرا و ارائه داشبورد از وضعیت مهندسی پروژه می باشد.

تنوع گزارشات در این سامانه شرایط را برای ارزیابی مشاوران و پیمانکاران متعدد این شرکت فراهم نموده است. ارائه شاخص های عملکری، به همراه گزارشات پرداختی به پیمانکاران و مشکلات و عوامل تاخیر پروژه از دیگر گزارشات در این سامانه می باشد.

گروه صنعتی انتخاب

سامانه جامع مدیریت پروژه ها EPM در گروه صنعتی انتخاب

با توجه به تعریف تعداد انبوهی از پروژه های بهبود، تحقیق و توسعه، تبلیغات و… در گروه صنعتی انتخاب مدیریت این شرکت جهت مدیریت و کنترل این پروژه ها و آنالیز وضعیت آنها به وسیله داشبود های آنلاین، تصمیم به پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پروژه ها (EPM) نمود.

سامانه جامع مدیریت پروژه های EPM شرکت پایش سیستم قابلیت ثبت کلیه برنامه زمان بندی پروژه ها همراه با تخصیص منابع را دارا می باشد همچنین فرایندی جهت تایید درصد پیشرفت های پروژه ها توسط ناظران در سامانه پیاده سازی شده است.

قابلیت ویژه ای که مختص گروه صنعتی انتخاب به این سامانه اضافه شده است قابلیت Reschedule و Update کلیه پروژه های موجود در سامانه در یک لحظه و با یک کلیک می باشد.

در نهایت داشبوردهای مدیریتی با Microsoft Power BI پیاده سازی شد تا به کمک گزارشات متنوع آنالیز وضعیت پروژه ها در سطح کل شرکت، معاونت ها، مدیریت ها و حتی مدیران پروژه فراهم شود.

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

سامانه مدیریت جامع پروژه ها EPM در شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

با توجه به تعدد و تنوع پروژه ها در شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، مدیریت این شرکت تصمیم به پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پروژه ها EPM نمود. سامانه EPM پایش سامانه ای جهت ثبت و کنترل برنامه زمان بندی پروژه ها، ارائه داشبورد های متنوع و مستند سازی کلیه مدارک و اسناد پروژه ها می باشد. تنوع گزارشات در این سامانه شرایط را برای ارزیابی مشاوران و پیمانکاران متعدد این شرکت فراهم نموده است.

همچنین دسته بندی های مختلف برای وضعیت پروژه ها براساس مشاوران، پیمانکاران، شهرک های صنعتی، نوع پروژه در گزارشات اضافه گردید. پیشرفت پروژه ها از منظر فیزیکی و ریالی از دیگر ویژگی های این سامانه می باشد.

برای پایش و مانیتور وضعیت و میزان مستندسازی پروژه ها(نامه ابلاغ، بیمه نامه ها و…) نیز تمامی بارگذاری مدارک در سامانه به انجام رسیده و گزارش دقیقی از وضعیت هر یک از مستندسازی های مذکور به مدیریت ارائه می گردد.

محصولات و خدمات پایش سیستم پایش سیستم

ما را در Facebook ، Linkedin و آپارات دنبال کنید.