چرا به مدیریت دانش نیاز داریم؟

  • دسترسی به اطلاعات و دانش را تسریع می کند

مدیریت دانش، یافتن اطلاعات یا افرادی که اطلاعات مورد نیاز شما را در اختیار دارند، را آسان می کند. این کار کارایی و بهره وری را در سازمان افزایش می دهد و به شما امکان می دهد بهتر کار کنید، و تمایل به “اختراع مجدد چرخ” یعنی انجام کار بیهوده را کاهش می دهد.

  • فرایند تصمیم گیری را بهبود می بخشد

کارکنان می توانند با دسترسی به دانش کل سازمان در وقتنیاز، کیفیت و سرعت تصمیم گیری را بهبود بخشند. هنگام تصمیم گیری، ابزارهای سازمانی دسترسی لازم  به نظرات و تجربیات افراد مختلف را تسهیل می کند و همین امر به وسعت دید در خصوص مساله کمک شایانی می کند.

  • نوآوری را ترویج داده و فرهنگ سازمانی را تغییر می دهد

اشتراک گذاری ایده ها، همکاری و دسترسی به آخرین اطلاعات به کمک مدیریت دانش فعال و ترویج خواهد شد. مدیریت دانش افراد را قادر می سازد تا در نوآوری و تغییرات فرهنگی مورد نیاز برای تکامل سازمان و رفع نیازهای متغیر تجاری همکار کنند.

  • کارایی واحدهای عملیاتی سازمان و فرآیندهای تجاری بهبود خواهد یافت

با دسترسی سریع تر به اطلاعات و منابع در سراسر سازمان، کارکنان می توانند با سرعت بیشتری عمل کنند. مطالعه ای که توسط McKinsey & Co در نوامبر ۲۰۱۱ انجام شد که بیش از ۴۲۰۰ مدیر اجرایی در سراسر جهان مورد مصاحبه قرار گرفتند، نشان داد که استفاده از فناوری های همکاری اجتماعی فرایندهای تجاری و عملکرد سازمان را به طور کلی بهبود خواهد بخشید.

مدیریت دانش

فرایند مدیریت دانش

در سازماندهی مدیریت دانش برای یک سازمان، فرآیندی وجود دارد که شامل چهار مرحله به شرح زیر است :

1- کشف : چگونه دانش درون سازمان کشف خواهد شد؟ در هر سازمانی، منابع مختلفی از دانش وجود دارند که باید شناسایی شوند. الزامات دانش ممکن است از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد. این تفاوت به عواملی مانند دامنه تجارت، بازار هدف، اهداف آینده و موارد دیگر بستگی دارند. مرحله کشف به درک جامعی از جریان دانشِ سازمانی کمک می‌کند.

2- ذخیره : دانش جدید و موجود چگونه ذخیره خواهد شد؟ هر سازمانی دارای دانش گسترده‌ای است که باید به صورت آگاهانه ذخیره و سازماندهی شود. با ایجاد سیستمی ‌که منجر به طبقه بندی اطلاعات می‌شود، دانش به راحتی قابل دسترسی است و قابلیت استفاده و به اشتراک گذاری آن افزایش می‌یابد. این مرحله می‌تواند شامل پویش اسناد، استفاده از فراداده و فهرست‌سازی باشد..

3- ارزیابی : چگونه می‌توان به بهترین وجه دانش را ارزیابی کرد؟ این مرحله شامل تجزیه و تحلیل عمیق دانش جمع‌آوری شده در دو مرحله قبلی است. سازمان باید دانش را سازماندهی و ارزیابی کند تا ببیند به بهترین نحو می‌توان آن را در ساختار سازمان قرار داد یا خیر! این مرحله زمانی است که یک سازمان باید با تغییر فرهنگی به سمت تسهیم دانش و ایجاد نیروهای کاری به عنوان افرادی مبتکر را ترویج کند..

4- اشتراک : چگونه افراد درون سازمان به بهترین وجه می‌توانند به دانش دسترسی پیدا کنند؟ هدف از مدیریت دانش امکان دسترسی آسان به آن در داخل سازمان است. ساخت سیستمی ‌که کارساز باشد، اولین قدم مهم خواهد بود! اما افراد باید نحوه استفاده از آن سیستم را بفهمند. اجرای برنامه‌های آموزشی می‌تواند به یادگیری سیستم‌های مدیریت دانایی کمک کند. پس از استفاده از سیستم، شرکت از افزایش کارآیی، تصمیم گیری بهتر و کارکنان مبتکرتر بهره‌مند می‌شود.

منبع

مدیریت دانش