کارکردهای سیستم مدیریت و کنترل پروژه

 کارکردهای سیستم مدیریت و کنترل پروژه مطابق با نیازمندی‌های کسب و کار تعریف می‌شود. اصلی‌ترین کارکردهای سامانه مدیریت پروژه به شرح زیر می باشد:

 

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه (Project Planning/Scheduling)

پایه‌ای‌ترین کارکرد این سیستم‌ها قابلیت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه است. در چنین سامانه‌ای باید امکان تعریف فعالیت‌ها و زیرفعالیت‌های پروژه در قالب نمودار ساختار شکست کار (WBS) وجود داشته باشد. پس از طراحی فعالیت‌ها، نوبت به ایجاد رابطه‌‌های پیش نیازی / پس نیازی بین فعالیت‌ها می‌رسد. در نهایت هم ثبت درصد پیشرفت و مدیریت پیشرفت زمانی برای فعالیت‌ها درنظر گرفته مي‌شود.در اين ميان تفاوتي كه بين سامانه‌های محلی و تعاملی وجود دارد، قابلیت مشارکت افراد مختلف در فرآیند مدیریت پروژه است؛ لذا قابلیت‌های ارجاع فعالیت به کاربران و نظارت بر فعالیت‌ کاربران از خدمات اصلی این سامانه‌ها است.

 

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

مدیریت فعالیت (Task Management)

رویکردهای نوین مدیریت پروژه به سمت مدیریت پروژه چابک (Agile) در حال حرکت است و برای موفقیت در اجرای متد چابک، بايد از ابزارهای مناسب کمک گرفت. یک دسته از این ابزارها، نرم‌افزارهای مدیریت تیم است که با در نظر گرفتن روش‌های نوین مدیریت، طراحی شده‌اند. نكته حائز اهميت اين است كه یک سامانه مدیریت و کنترل پروژه‌ی جامع، علاوه بر ابزار مدیریت سنتی پروژه، باید قابلیت مدیریت مبتنی بر رویکرد چابک را نیز پشتیبانی کند.این ابزار وظیفه تعریف فعالیت‌ جدید و ارجاع آن به کاربران را برعهده دارد و تعریف وضعیت‌های مختلف برای کارها، اولویت‌بندی و مدیریت زمان از کارکردهای مهم این بخش می‌باشد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

مدیریت منابع (Resource Management)

در هر پروژه، منابع مختلفي مانند مالی، نیروی انسانی و تجهیزات جهت تحقق اهداف آن به کار گرفته می‌شوند. مدیریت منابع یک کارکرد مهم این پلتفرم‌ها است كه امکان تعریف منابع مختلف، تخصیص منبع به فعالیت‌ها، مدیریت یکپارچه حجم کاری منابع و … از زیرکارکردهای مهم این بخش می‌باشد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

مدیریت هزینه (Cost Management)

یکی از منابع اصلی در هر پروژه منابع مالی است. به دلیل اهمیت بالای این منبع، معمولاً مباحث مربوط به مدیریت هزینه به صورت جداگانه در ماژول‌های مدیریت پروژه بررسی می‌شود. تهیه صورت وضعیت و مدیریت ارزش کسب شده (EV) از وظایف اصلی این ماژول می‌باشد.

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

مدیریت ریسک (Risk Management)

مدیریت ریسک عبارت است از کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان. این فرایند شامل حداکثری نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد. معمولاً در این بخش انواع ریسک‌های پروژه، احتمال وقوع، محرک‌ها و تأثیرات ممکن و هزینه بر روی پروژه در صورت وقوع بررسی می‌شود.

منبع

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera