سامانه جامع مدیریت پروژه، فرایند و مدارک پیمانکاران

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران جامع مدیریت پیمانکاران پایش

سامانه جامع مدیریت پروژه، فرایند و مدارک پیمانکاران

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش سامانه ای است، مبتنی بر وب(اینترنت یا اینترانت) که کاملا منطبق بر فرایند های کاری شرکت های پیمانکار بر بستر Microsoft SharePoint و با استفاده از فرایندساز ایزی(EZi) طراحی می گردد.
این سامانه با هدف تسهیل جریان های ارتباطی بین ارکان پروژه، ارائه گزارشات متنوع مدیریتی، قابلیت نظارت و پیگیری بر وظایف افراد پروژه و مدیریت امور اداری، مدارک کارگاهی(دستورکارها و صورتجلسات و…) و خرید، ایجاد شده است تا مدیریت پروژه ها با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری انجام شود. مدیریت صحیح منابع سازمان(پرسنل و تجهیزات) و کنترل هزینه ها ارزش افزوده بالای مالی برای شرکت ها به همراه خواهد داشت.
مایکروسافت شیرپوینت(Microsoft SharePoint) پلتفرمی است که قابلیت یکپارچه سازی سیستم ها، فرآیندها و اتوماسیون گردش کارها را فراهم می‌کند. به بیان دیگر شیرپوینت یک پلتفرم تحت وب است با قابلیت های مدیریت محتوا و مستندات، مدیریت ارتباطات سازمانی، ایجاد سایت و تولید و نمایش داشبوردهای مدیریتی که دارای محیطی با قابلیت توسعه و سفارشی نمودن است.

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران
سامانه جامع مدیریت پیمانکاران

ویژگی ها و امکانات سامانه جامع مدیریت پیمانکاران سامانه جامع مدیریت پیمانکاران پایش

مدیریت اسناد و مدارک کارگاهی/ستادی

کنترل پروژه

تدارکات و خرید

مکاتبات اداری

مدیریت مدارک مهندسی

مدیریت مناقصات

امور اداری

مدیریت و کنترل صورتجلسات

گزارشات مدیریتی

کارتابل وظایف

فرایند ساز ایزی EZi

اپلیکیشن تلفن همراه

طرح برنزی

امکانات استاندارد
میلیون تومان 119
شروع قیمت از
 • لیست پروژه ها به همراه مستندات قراردادی
 • کنترل پروژه(مستند سازی صورتجلسات، گزارشات روزانه،هفتگی و ماهانه کارگاهی و تصاویر پروژه)
 • ثبت مستندات کارگاهی و پروژه ها(مجوز شروع عملیات،صورت وضعیت، تست و تایید ها و ....)
 • مستند سازی مکاتبات اداری(نامه های ارسالی و دریافتی)
 • مستند سازی مدارک حقوقی، ضمانت نامه و بیمه نامه ها
 • مستند سازی امور اداری شامل بانک اطلاعاتی پرسنل، ثبت مرخصی و ماموریت، استخدام و تقویم جلسات
 • گزارشات مدیریتی(هشدار تاریخ بیمه نامه و قراردادها و ....)

طرح نقره ای

امکانات سازمانی حرفه ای
میلیون تومان 229
شروع قیمت از
 • لیست پروژه ها به همراه مستندات قراردادی
 • فرایند سازی ایزی Ezi به همراه کارتابل اختصاصی وظایف و چارت سازمانی
 • کنترل پروژه(مستند سازی صورتجلسات، گزارشات روزانه،هفتگی و ماهانه کارگاهی و تصاویر پروژه)
 • مدیریت خرید و تدارکات پروژه به همراه فرایند
 • مدیریت مستندات کارگاهی و پروژه ها به همراه فرایند(مجوز شروع عملیات،صورت وضعیت، تست و تایید ها و ....)
 • مدیریت مکاتبات اداری به همراه فرایند(نامه های ارسالی و دریافتی)
 • مستند سازی مدارک حقوقی، ضمانت نامه و بیمه نامه ها
 • مدیریت امور اداری شامل بانک اطلاعاتی پرسنل، درخواست سیستمی مرخصی، ماموریت، استخدام و تقویم جلسات
 • گزارشات مدیریتی
به صرفه

طرح طلایی

امکانات سازمانی پیشرفته
میلیون تومان 339
شروع قیمت از
 • لیست پروژه ها به همراه مستندات قراردادی
 • فرایند سازی ایزی Ezi به همراه کارتابل اختصاصی وظایف و چارت سازمانی و اپلیکیشن تلفن همراه
 • کنترل پروژه(مستند سازی صورتجلسات، گزارشات روزانه،هفتگی و ماهانه کارگاهی و تصاویر پروژه)
 • مدیریت و کنترل صورت جلسات جهت کنترل فرایندی وظایف
 • مستند سازی مدارک مهندسی
 • مدیریت خرید و تدارکات پروژه به همراه فرایند
 • مدیریت قرارداد با پیمانکاران جزء به همراه فرایند مربوطه
 • مدیریت مناقصات به همراه فرایند
 • مدیریت مستندات کارگاهی و پروژه ها به همراه فرایند
 • مدیریت مکاتبات اداری به همراه فرایند
 • مستند سازی مدارک حقوقی، ضمانت نامه و بیمه نامه ها
 • مدیریت امور اداری شامل بانک اطلاعاتی پرسنل، درخواست سیستمی مرخصی، ماموریت، استخدام و تقویم جلسات
 • گزارشات مدیریتی
پیشرفته

چگونگی کاهش هزینه ها با سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران/ مشاوران سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران/ مشاوران

سایر محصولات و خدمات پایش سیستم پایش سیستم

ما را در Facebook ، Linkedin و آپارات دنبال کنید.