031-32278452 Info@PayeshSystem.com

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها

power plant icon - سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها، سیستمی است تحت وب که در شرکت های تولید نیروی برق راه اندازی می گردد و هدف آن نظارت و بررسی عملکرد نیروگاه های زیر مجموعه، فرایندهای داخلی سازمان، بازگشت سرمایه به شرکت و کمک به بهبود استراتژی قیمت دهی می باشد.

گزارشات تحلیلی و مدیریتی متنوع سیستم جامع نظارت، ابزاری کارا در راستای تصمیم گیری های مدیریتی در سازمان ها می باشد. این گزارشات با استفاده از اطلاعات خروجی سامانه بازار برق ایران، اطلاعات روزانه و ماهانه تولید، آمادگی و تعمیرات نیروگاه ها، طراحی شده است.

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها بر بستر نرم افزار Microsoft SharePoint  پیاده سازی شده است. با توجه به بستر موجود، قابلیت بازطراحی سیستم مطابق با فرایندها و نیازهای اختصاصی هر سازمان وجود دارد. در طراحی این سیستم از ابزارهایی همچون SSRS و  SSISو Nintex و… استفاده شده است. امنیت اطلاعات از مهمترین شاخصه های این سیستم می باشد.

سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها مطابق با ساختار شرکت های تولید نیروی برق شامل بخش های زیر می باشد:

  1. بخش بازار برق
  2. بخش فنی
  3. بخش بازرگانی و تدارکات

بخش بازار برق

مهمترین هدف بخش بازار برق سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها، بهبود استراتژی قیمت دهی، اعتراض گذاری دقیق بر روی پرداختی های شرکت تولید نیروی برق، بازگشت سرمایه قابل توجه و بررسی عملکرد نیروگاه ها با استفاده از تحلیل دقیق صورت حساب ها و ارائه گزارشات متنوع، می باشد.

بخش بازار برق به صورت زیر دسته بندی شده است:

  1. درآمد
  2.  تولید و آمادگی
  3. جرائم و کسر درآمدها
  4. شاخص ها
  5. پایش

بخش فنی

تحلیل و بررسی بودجه عملکردی شرکت، برنامه ریزی جهت ارائه بودجه سال آینده به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و ارائه گزارشات متنوع، راهکاری است کارا در بخش فنی جهت برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولید نیروی برق در هر سال.  

انتقال و گردش اطلاعات به صورت سیستماتیک از نیروگاه ها جهت نظارت بر تولید روزانه، نگهداری و تعمیرات، سوخت مصرفی و … و نیز امکان گزارش گیری های متعدد در این زمینه از دیگر قابلیت های بخش فنی می باشد.

بخش بازرگانی و تدارکات

کاهش زمان خرید، تسهیل در روند خرید با استفاده از ارسال سیستماتیک درخواست، نظارت شماتیک آنلاین بر روند خرید،گردش سیستماتیک فرم ها، افزایش سرعت تایید درخواست ها با استفاده کارتابل وظایف و امضاء دیجیتال، بانک اطلاعاتی از فروشندگان و تامین کنندگان از مهمترین امکانات بخش بازرگانی و تدارکات سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها می باشد.

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش

سایر محصولات با شیرپوینت (SharePoint)

خدمات مربوط به مشاوره در مدیریت پروژه