سامانه جامع نظارت بر جامع نظارت بر نیروگاه ها

سامانه جامع نظارت بر نیروگاه ها، سامانه ای است تحت وب که در شرکت های تولید نیروی برق راه اندازی می گردد و هدف آن نظارت و بررسی عملکرد نیروگاه های زیر مجموعه، فرایندهای داخلی سازمان، بازگشت سرمایه به شرکت و کمک به بهبود استراتژی قیمت دهی می باشد.

گزارشات تحلیلی و مدیریتی متنوع سامانه جامع نظارت، ابزاری کارا در راستای تصمیم گیری های مدیریتی در سازمان ها می باشد. این گزارشات با استفاده از اطلاعات خروجی سامانه بازار برق ایران، اطلاعات روزانه و ماهانه تولید، آمادگی و تعمیرات نیروگاه ها، طراحی شده است.

سامانه جامع نظارت بر نیروگاه ها بر بستر نرم افزار Microsoft SharePoint  پیاده سازی شده است. با توجه به بستر موجود، قابلیت بازطراحی سامانه مطابق با فرایندها و نیازهای اختصاصی هر سازمان وجود دارد. در طراحی این سامانه از ابزارهایی همچون SSRS و SSIS و Nintex و… استفاده شده است. امنیت اطلاعات از مهمترین شاخصه های این سامانه می باشد.

سامانه جامع نظارت بر نیروگاه ها مطابق با ساختار شرکت های تولید نیروی برق شامل بخش های زیر می باشد:

  1. بخش بازار برق
  2. بخش فنی
  3. بخش بازرگانی و تدارکات
سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها

بخش بازار برق بازار برق

مهمترین هدف بخش بازار برق سامانه جامع نظارت بر نیروگاه ها، بهبود استراتژی قیمت دهی، اعتراض گذاری دقیق بر روی پرداختی های شرکت تولید نیروی برق، بازگشت سرمایه قابل توجه و بررسی عملکرد نیروگاه ها با استفاده از تحلیل دقیق صورت حساب ها و ارائه گزارشات متنوع، می باشد.

بخش بازار برق به صورت زیر دسته بندی شده است:

  1. درآمد
  2.  تولید و آمادگی
  3. جرائم و کسر درآمدها
  4. شاخص ها
  5. پایش

بخش فنی فنی

تحلیل و بررسی بودجه عملکردی شرکت، برنامه ریزی جهت ارائه بودجه سال آینده به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و ارائه گزارشات متنوع، راهکاری است کارا در بخش فنی جهت برنامه ریزی استراتژیک شرکت تولید نیروی برق در هر سال.  

انتقال و گردش اطلاعات به صورت سیستماتیک از نیروگاه ها جهت نظارت بر تولید روزانه، نگهداری و تعمیرات، سوخت مصرفی و … و نیز امکان گزارش گیری های متعدد در این زمینه از دیگر قابلیت های بخش فنی می باشد.

بخش بازرگانی و تدارکات بازرگانی و تدارکات

کاهش زمان خرید، تسهیل در روند خرید با استفاده از ارسال سیستماتیک درخواست، نظارت شماتیک آنلاین بر روند خرید،گردش سیستماتیک فرم ها، افزایش سرعت تایید درخواست ها با استفاده کارتابل وظایف و امضاء دیجیتال، بانک اطلاعاتی از فروشندگان و تامین کنندگان از مهمترین امکانات بخش بازرگانی و تدارکات سیستم جامع نظارت بر نیروگاه ها می باشد.

سایر محصولات و خدمات پایش سیستم پایش سیستم

ما را  در Facebook ، Linkedin و آپارات دنبال کنید.