سیستم مدیریت جامع پروژه ها Project Server EPM

سامانه جامع مدیریت پروژه ها جامع مدیریت پروژه ها EPM

سیستم مدیریت جامع پروژه ها Project Server EPM

امروزه تلاش مدیران برای بهینه سازی همزمان محدودیت های سه گانه پروژه ها (زمان، هزینه و کیفیت) به سرعت در حال افزایش است و لذا مدیران، نیازمند اطلاعاتی می باشند که بتوانند بلادرنگ در مورد پروژه ها تصمیم گیری کنند. وقتی مدیران بدانند که می توانند با تجمیع پروژه ها و اســتقرار سیستم های اطلاعاتی مناســب، کلیه عوامل دخیل در پروژه ها را با یک فرآیند متمرکز پردازش نمایند و از این طریــق، ارزیابی و مدیریت پروژه ها را دقیق تر انجام دهند، توجه و تمایل آن ها به اســتقرار چنین نظامی افزایش می یابد.

در این راستا شرکت مایکروسافت، سیستمی تحت عنوان EPM – Enterprise Project Management  را ارائه کرده اســت. در این راهکار، کلیه زیر سیستم های مدیریت پروژه که مورد نیاز ســازمان می باشند، به یکپارچگی می رسند. این زیرسیستم ها، مدیریت مدارک و اسناد پروژه ها و بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی ســازمان و به طور کلی هرآنچه را که برای مدیر عامل، مدیران ارشد سازمان مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه و سایر افراد مرتبط با پروژه مورد نیاز است، فراهم می آورند. در حقیقت، EPM یک محیط مشارکتی و یکپارچه پروژه و سبد پروژه ها می باشد.

راهکار سامانه جامع مدیریت پروژه ها EPM دارای قابلیت های متعددی می باشــد که هر سازمانی بر حسب نیاز خود آن ها را مطابق با شــرایط آن ســازمان بومی ســازی کرده و از آن ها استفاده می نماید. 

سیستم مدیریت جامع پروژه ها EPM

ویژگی ها و امکانات سامانه جامع مدیریت پروژه ها سامانه جامع مدیریت پروژه ها EPM

کنترل هزینه پروژه ها از طریق منابع سازمان

کنترل برنامه زمانبندی از طریق سایت پروژه

ایجاد فضایی مجزا برای تمامی منابع سازمان (مرکز منابع)

ایجاد فضایی مجزا برای تمامی پروژه های سازمان (مرکز پروژه ها)

قابلیت Check out و Check in در زمان ویرایش برنامه توسط کاربر

امکانات اصلی نرم افزار Microsoft Project در صفحه وب اختصاصی پروژه

قابلیت مشاهده فعالیت های اختصاص داده شده به هر فرد در کارتابل وظایف EPM

امکان ایجاد فرایند تایید درصد پیشرفت ها

قابلیت Reschedule کلیه زمانبندی ها در یک لحظه

قابلیت Update کلیه زمان بندی ها در یک لحظه

اتصال به هوش تجاری BI

ایجاد داشبوردها و گزارشات مدیریتی

بخش ریسک ها و Issue های پروژه در صفحه اختصاصی هر پروژه

قابلیت تعریف منشور پروژه در صفحه اختصاصی هر پروژه

مدیریت سبد پروژه ها

اتصال پروژه ها به اهداف استراتژیک

مدیریت پروژه کنترل پروژه

مدیریت پروژه کنترل پروژه

سیستم مدیریت جامع پروژه ها Project Server EPM

سیستم مدیریت جامع پروژه ها Project Server EPM

سایر محصولات و خدمات پایش سیستم پایش سیستم

ما را در Facebook ، Linkedin و آپارات دنبال کنید.