031-32278452 Info@PayeshSystem.com

سیستم مدیریت دانش

KM small - سیستم مدیریت دانش

سیستم مدیریت دانش پایش با مایکروسافت شیرپوینت سیستم مدیریت دانش پایش با مایکروسافت شیرپوینت.

در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. تنها سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی(دانش) خود را حفظ نمایند. به نظر اندیشمندان این عرصه حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان به کمک مدیریت دانش امکان پذیر است.

جهت طراحی سیستم مدیریت دانش پایش از زیر ساخت شرکت معتبر مایکروسافت بهره گرفته شده است. این زیر ساخت که با نام تجاری شیرپوینت (SharePoint) ارائه شده است، یکی از موفق ترین محصولات سازمانی شرکت مایکروسافت می باشد. همچنین تکنولوژی های پیشرفته ای مانند Taxonomy و Metadata و Content Type و…که به صورت کامل در شیرپوینت (SharePoint) وجود دارد این محصول را به عنوان یکی از پرکاربرد ترین زیرساخت (Platform) برای مدیریت دانش تبدیل کرده است.

ویژگی ها و امکانات سیستم مدیریت دانش شامل موارد زیر می باشد:

سیستم مدیریت دانش پایش با مایکروسافت شیرپوینت سیستم مدیریت دانش پایش با مایکروسافت شیرپوینت.

مدیریت گروه های تخصصی

طراحی درخت دانش

طراحی نقشه دانش (Knowledge Map)

مدیریت خبرگان دانش (Knowledge Experts)

l

ماژول ثبت تجربیات (OPL)

اعتبارسنجی و تایید دانش (ارزیابی دانش)

مدیریت مکانیزه بازنگری مدارک و مستندات

i

مدیریت بایگانی اسناد و مدارک

کتاب زرد (Yellow Pages)

مدیریت کاربران (کاربر حقیقی/ نماینده کاربری)

راهبری دانش (Knowledge Navigation)

R

مدیریت اثربخشی استراتژی دانش

انگیزش و پاداش دهی

گزارشات مدیریتی

جستجوی پیشرفته

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش

سایر محصولات با شیرپوینت (SharePoint)

خدمات مربوط به مشاوره در مدیریت پروژه

3 + 4 =