سیستم مدیریت مدارک مهندسی DCC پایش با SharePoint مدیریت اسناد و مدارک

سامانه مدیریت مدارک مهندسی مدیریت مدارک مهندسی DCC

سیستم مدیریت مدارک مهندسی DCC پایش با SharePoint مدیریت اسناد و مدارک

یکی از بخش های مهم در سازمان ها بخش طراحی و مهندسی می باشد. با افزایش تعداد پروژه ها و وجود انبوهی از مدارک مهندسی در سازمان و نیاز به دسته بندی مناسب و اطلاع از آخرین وضعیت مدارک، وجود سامانه ای مختص مدارک مهندسی بیش از پیش احساس  می شود.
سامانه مدیریت مدارک مهندسی پایش، سامانه ای مبتنی بر وب (اینترنت یا اینترانت) می باشد که کاملا منطبق بر فرایند های کاری واحد طراحی و مهندسی سازمان ها طراحی می گردد. این سامانه از سه بخش اصلی اطلاعات پایه، مرکز کنترل اسناد و مدارک و گردش کار تولید، تصویب و تکمیل مدارک تشکیل شده است. برای طراحی و پیاده سازی فرایندهای مورد نیاز از فرایند ساز ایزی(EZi) استفاده می شود.
جهت طراحی سامانه مدیریت مدارک مهندسی پایش از زیر ساخت شرکت مایکروسافت بهره گرفته شده است. این زیر ساخت که با نام تجاری شیرپوینت (SharePoint) ارائه شده است، یکی از موفق ترین محصولات سازمانی شرکت مایکروسافت می باشد.

امروزه حجم وسیعی از اطلاعات و داده های موجود در سازمان در مجموعه فایل های Office ثبت و نگهداری می شود و یکپارچگی بی نقص بین این مجموعه و شیرپوینت(SharePoint) مزایا و سهولت استفاده از شیرپوینت (SharePoint) را چندین برابر می نماید.
شرکت مایکروسافت با توجه به گستردگی استفاده از محصولاتش در دنیا و به دنبال رفع مشکلات مطرح شده در توسعه کسب و کار، زیر ساخت شیرپوینت (SharePoint) را ارائه داده است.

سیستم مدیریت مدارک مهندسی DCC

سیستم مدیریت مدارک مهندسی DCC پایش با SharePoint

سیستم مدیریت مدارک مهندسی DCC پایش با SharePoint

ویژگی ها و امکانات سامانه مدیریت مدارک مهندسی سامانه مدیریت مدارک مهندسی DCC

تهیه جدول گردش توزیع مدارک (DT) و گردش و توزیع مدارک تولید شده بر اساس آن

تعریف و تعیین روش کد گذاری مدارک سازمان

امکان تعریف گروه و زیر گروه مدارک بر اساس WBS های انواع مختلف پروژه ها

امکان تعریف دپارتمان های مختلف پروژه بر اساس ساختار سازمانی

گردش مدارک در بین واحدهای درگیر طراحی جهت تایید/رد/ارجاع/Comment

اختصاص وزن و تاریخ پیش بینی تهیه مدارک پروژه، گزاشات انحراف و پیشرفت پروژه

ورود اطلاعات لیست ثبت مدارک(MDR)

تهیه فهرست کنترل مدارک (DCI) برای مدارک پروژه ها

امکان ارسال مدارک تایید شده به کارفرما یا پیمانکار (Transmittal)

نامگذاری خودکار فایلها و بایگانی بر اساس شکست فهرست کنترل مدارک (DCI)

کارتابل وظایف با اپلیکیشن تلفن همراه

پیگیری وضعیت گردش کاری مدارک در مراحل مختلف فرایند ها

گزارشات مدیریتی از روند تولید مدارک

جستجوی پیشرفته در مدارک پروژه

نگهداشت خودکار اسناد تولید شده به همراه تمامی نسخ آن در پوشه های اختصاصی

ثبت، نگهداری وگردش کاری جهت اسناد و مدارک(صورت جلسات، Orderها و...)

سایر محصولات و خدمات پایش سیستم پایش سیستم

ما را در Facebook ، Linkedin و آپارات دنبال کنید.