031-32278452 Info@PayeshSystem.com

سیستم مدیریت مدارک مهندسی (DCC)

DCC small 1 - سیستم مدیریت مدارک مهندسی (DCC)

سیستم مدیریت مدارک مهندسی پایش با شیرپوینت  سیستم مدیریت مدارک مهندسی پایش با شیرپوینت.

یکی از بخش های مهم در سازمان ها بخش طراحی و مهندسی می باشد. با افزایش تعداد پروژه ها و وجود انبوهی از مدارک مهندسی در سازمان و نیاز به دسته بندی مناسب و اطلاع از آخرین وضعیت مدارک، وجود سیستمی مختص مدارک مهندسی بیش از پیش احساس  می شود.
سیستم مدیریت مدارک مهندسی پایش، سیستمی مبتنی بر وب ( اینترنت یا اینترانت) می باشد که کاملا منطبق بر فرایند های کاری واحد طراحی و مهندسی سازمان ها طراحی می گردد. این سیستم از سه بخش اصلی اطلاعات پایه، مرکز کنترل اسناد و مدارک و گردش کار تولید، تصویب و تکمیل مدارک تشکیل شده است.
جهت طراحی سیستم مدیریت مدارک مهندسی پایش از زیر ساخت شرکت مایکروسافت بهره گرفته شده است. این زیر ساخت که با نام تجاری شیرپوینت (SharePoint) ارائه شده است، یکی از موفق ترین محصولات سازمانی شرکت مایکروسافت می باشد.

امروزه حجم وسیعی از اطلاعات و داده های موجود در سازمان در مجموعه فایلهای Office ثبت و نگهداری می شود و یکپارچگی بی نقص بین این مجموعه و شیرپوینت(SharePoint) مزایا و سهولت استفاده از شیرپوینت (SharePoint) را چندین برابر می نماید.
شرکت مایکروسافت با توجه به گستردگی استفاده از محصولاتش در دنیا و به دنبال رفع مشکلات مطرح شده در توسعه کسب و کار، زیر ساخت شیرپوینت (SharePoint) را ارائه داده است.

سیستم مدیریت مدارک مهندسی پایش با شیرپوینت سیستم مدیریت مدارک مهندسی پایش با شیرپوینت

امکان تعریف دپارتمان های مختلف پروژه بر اساس ساختار سازمانی

h

تهیه فهرست کنترل مدارک (DCI) برای مدارک پروژه ها

p

پیگیری وضعیت گردش کاری مدارک در مراحل مختلف فرایند ها

o

ثبت، نگهداری وگردش کاری جهت اسناد و مدارک(صورت جلسات، Orderها و...)

امکان تعریف گروه و زیر گروه مدارک بر اساس WBS های انواع مختلف پروژه ها

l

ورود اطلاعات لیست ثبت مدارک(MDR)

طراحی کارتابل داشبوردی وظایف بر اساس، کارهای در دست اقدام/انجام شده/ سررسید

نگهداشت خودکار اسناد تولید شده به همراه تمامی نسخ آن در پوشه های اختصاصی

تعریف و تعیین روش کد گذاری مدارک سازمان

اختصاص وزن و تاریخ پیش بینی تهیه مدارک پروژه، گزاشات انحراف و پیشرفت پروژه

n

نامگذاری خودکار فایلها و بایگانی بر اساس شکست فهرست کنترل مدارک (DCI)

U

جستجوی پیشرفته در مدارک پروژه

تهیه جدول گردش توزیع مدارک (DT) و گردش و توزیع مدارک تولید شده بر اساس آن

گردش مدارک در بین واحدهای درگیر طراحیجهت تایید/رد/ارجاع/Comment

@

امکان ارسال مدارک تایید شده به کارفرما یا پیمانکار (Transmittal)

گزارشات مدیریتی از روند تولید مدارک

تصاویری از سیستم مدیریت مدارک مهندسی (DCC)

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش

سایر محصولات با شیرپوینت (SharePoint)

خدمات مربوط به مشاوره در مدیریت پروژه

6 + 6 =