برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

برنامه ریزی و کنترل پروژه با و کنترل پروژه با Primavera و MS Project

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

برنامه ریزی و کنترل پروژه در واقع حصول اطمينان از دست يابي به اهداف پروژه می باشد. در برنامه ریزی و کنترل پروژه اين سؤال مطرح است که:

آيا پروژه تعريف شده با توجه به تغييرات، در موعد مقرر و با کيفيت و هزينه مورد توافق با مشتريان در قرارداد، به اتمام می رسد؟ لذا عامل اصلی تغيير و تحولات در پروژه است.كنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یك تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل:

هزینه، زمان و كیفیت در حین اجرای پروژه، كه از ابزار و تكنیك‌های خاص خود در انجام این مهم كمك می‌گیرد.در واقع كنترل، اجرای دقیق و كامل برنامه تدوین ‌شده برای پروژه است. به گونه‌ای كه هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت ها. پروژه را به نزدیك‌ترین حالت ممكن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. امروزه در اغلب سازمانهاي كوچك و بزرگ که مبتني بر پروژه هستند. مديران ارشد بخصوص مديران پروژه ها در زمينه مدیریت و کنترل پروژه ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

بنابراين، به منظور كاهش هزينه و زمان اجرا و همچنين افزايش كيفيت در پروژه بايستي رويكرد، از مديريت سنتي به مديريت علمي تغيير يابد. تا باعث عملكرد بهینه يك پروژه در دوره عمر آن باشد. براي رسيدن به اين مهم روش های نوین و علمی براي مديريت و برنامه‌ريزي پروژه‌ها مورد نياز خواهد بود.

تکنیک پیشنهادی شرکت پایش سیستم استفاده از متد Earned Value (ارزش کسب شده) می باشد. تکنیک ارزش کسب شده، متداول ترین روش ارزیابی عملکرد پروژه (نه فقط ارزیابی عملکردهزینه ای) می باشد. در این روش، زمان، هزینه و محدوده پروژه با همدیگر یکپارچه شده. و می توان هر کدام را مورد ارزیابی قرار داد. تحلیل متدولوژی EV راه استاندارد برای :

 • اندازه گیری پیشرفت پروژه
 • نشان دادن تکامل زمانی و هزینه ی پروژه
 • راهی است برای ثابت نگه داشتن انحراف معیارهای هزینه و پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera با تکنیک ارزش کسب شده (EV)

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera با تکنیک ارزش کسب شده (EV)

شرح خدمات شرکت پایش سیستم در راستای برنامه ریزی پروژه برنامه ریزی پروژه

 • تهیه و تدوین برنامه زمانبندی پروژه با همکاری سایر ارکان پروژه
 • پیگیری در جهت رفع نواقص برنامه تا تصویب نهایی برنامه زمانبندی پروژه
 • ارائه مشاوره و راهکار های اجرایی در جهت کاهش زمان اجرای پروژه سازمان
 • تهیه چارت سازمانی پروژه با توجه به ساختار شکست فعالیت های پروژه
 • بررسی و تعیین منابع اجرایی (افراد، ماشین آلات وتجهیزات، مواد و مصالح) پروژه (Resource)
 • تهیه لیست هزینه های مصوب و پیش بینی شده بخش های مختلف پروژه با (EV)
 • تهیه و طراحی احجام و محاسبه ضرایب وزنی بر اساس لیست هزینه های پروژه
 • به روز رسانی زمان بندی ها و ارائه پیشنهاد جهت بازنگری و بهینه نمودن برنامه زمانبندی پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و Primavera

شرح خدمات شرکت پایش سیستم در راستای فعالیت های کنترل پیشرفت پروژه فعالیت های کنترل پیشرفت پروژه

 • پیگیری جهت دریافت گزارشات پیشرفت پروژه از پیمانکاران و مشاوران
 • بررسی و تایید گزارشات ارسالی از پیمانکاران و مشاوران
 • بازدید روزانه از سایت پروژه و تهیه گزارش تصویری
 • بررسی گزارشات روزانه پیمانکاران مستقر در سایت و ارائه گزارش روزانه به مدیران پروژه
 • پیگیری اجرا و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده پروژه با توجه به گزارشات پیمانکاران، مشاوران و بازدید های روزانه
 • محاسبه تاخیرات موجود در پروژه در پایان هر ماه و یا در زمان های مورد درخواست کارفرما
 • بررسی فعالیت های بحرانی پروژه و ارائه هشدارهای لازم در خصوص اجرای به موقع فعالیت های بحرانی
 • ارائه راهکارهایی در جهت تسریع فعالیت های بحرانی پروژه

شرح خدمات شرکت پایش سیستم در راستای فعالیت های کنترل پیشرفت پروژه فعالیت های کنترل پیشرفت پروژه

با توجه به اینکه نرم افزارهای Primavera P6 و MS Project هر دو به منظور مدیریت جامع پروژه های عظیم طراحی شده اند. ولی در واقع پریماورا قابلیت کنترل پروژه های عظیم را دارد. MS Project برای مدیریت پروژه های کوچکتر به کار می رود.

MSP امکان ایجاد تنها 11 عدد Baseline را برای یک پروژه واحد به کاربر می دهد. این در حالی است که این مقدار برای Primavera نامحدود است.پلت فرم چند کاربره از ویژگی های هر دو نرم افزار می باشد. ولی در نرم افزار پریماورا چندین کاربر به صورت همزمان می توانند روی یک پروژه واحد کار کنند. در حالی که MS Project پروژه را در هنگامی که یک کاربر در حال ویرایش است، بر روی سایر کاربران مجاز قفل می کند.از دیگر قابلیت های پریماورا در این زمینه، امکان تعریف سقف مجاز دسترسی هر کاربر در یک پروژه است.ایجاد تقویم سفارشی بر اساس منابع و پروژه، خصوصیتی است که هر دو نرم افزار دارند. ولی امکان ثبت دستاوردها و وقایع روزانه در تقویم MS Project به صورت دستی در پریماورا امکان پذیر می باشد.

قابلیت پیش بینی ریسک های احتمالی پروژه، تبدیل مستقیم اطلاعات پروژه به HTML به منظور اشتراک گذاری در وب. همچنین های لایت کارهایی که حداکثر تا یک ماه آینده باید انجام پذیرد به رنگ زرد. از جمله مواردی است که در پریماورا به صورت پیش فرض موجود و برخی در صورت ارتقای نرم افزار MSProject در این نرم افزار قابل اجراست.

تفاوت های جزیی زیادی بین این دو نرم افزار مهندسی وجود دارد. ولی در کل انتخاب نرم افزار مطلوب بیش از همه به نیازهای سازمانی و نوع پروژه ای بستگی دارد که روی آن کارمی کنید.

سایر محصولات و خدمات پایش سیستم پایش سیستم

ما را در Facebook ، Linkedin و آپارات دنبال کنید.